Pigułki przedkliniczne

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
 • W asystolii, PEA - natychmiast
 • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
 • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
 • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

 1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
 2. Wczesne RKO
 3. Wczesna defibrylacja
 4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Wstrząs septyczny - wstępne postępowanie

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 1. Rozpoznanie i kontrola źródła zakażenia (antybiotyk(i))
 2. Resuscytacja z użyciem płynów
 3. Podaż leków wazoaktywnych (głównie noradrenalina).

Ostre zapalenie dróg żółciowych

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 1. Zagrażające życiu wstępujące bakteryjne zapalenie dróg żółciowych (wewnątrz i/lub zewnątrzwatrobowych).
 2. Opóźnienie leczenia może doprowadzić do wstrząsu septycznego.
 3. Nieleczone zazwyczaj kończy się zgonem.

Triada Charcota

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 1. bolesność w prawym podżebrzu
 2. gorączka
 3. żółtaczka

Migotanie przedsionków (AF) a deficyt tętna

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

AF jest jedyną arytmią, która prowadzi do deficytu tętna z nieregularnym tętnem o zmiennym nasileniu.

Obustronne uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Jest odpowiedzialne za charakterystyczny ochrypły głos w neuropatii alkoholowej.

1) uraz miednicy i/lub krocza

2) stan po zabiegach urologicznych, w szczególności na cewce moczowej

3) brak możliwości odprowadzenia napletka

4) trudności z wprowadzeniem cewnika

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.