Zespół nerczycowy - kryteria

Jakie są kryteria rozpoznania zespołu nerczycowego u dzieci?

1. Utrata utrata białka z moczem w ilości > 50 mg/kg/dobę (w dobowej zbiórce moczu)

lub

wskaźnik białko/kreatynina w moczu ≥ 2 mg białka/1 mg kreatyniny (≥ 200 mg białka/1 mmol kreatyniny) (w pojedynczej porcji moczu)

lub

stwierdzenie białka (+++) w teście paskowym

2. hipoalbuminemia w surowicy ≤ 2,5 mg/dl

3. towarzyszące powyższym obrzęki i hiperlipidemia

Dowiedz się więcej

Jeśli określonej powyżej utracie białka nie towarzyszy hipoalbuminemia - stwierdzamy białkomocz nienerczycowy.

Źródła

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym

Joanna Pietrzak

Lekarka
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

  • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
  • Czynna skaza krwotoczna
  • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
  • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
  • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • 100 mg przez 2 h lub
  • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
  • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.