Zakończenie resuscytacji

Kiedy zakończyć resuscytację?

Rozważ zakończenie terapii, jeżeli utrzymuje się asystolia, pacjent ma poważne przewlekłe choroby towarzyszące, był w złym stanie ogólnym przed NZK lub prowadzenie RKO nie jest zgodne z jego wolą.

Dowiedz się więcej

Rozważ zakończenie leczenia, jeżeli:

 • asystolia utrzymuje się 20 minut i brak odwracalnych przyczyn NZK. Należy najpierw upewnić się, że defibrylator jest prawidłowo podłączony, ustawienie wzmocnienia sygnału i odczytanie zapisu z innego odprowadzenia), braku odwracalnej przyczyny NZK i prawidłowym prowadzeniu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) przez 20 minut.
 • NZK w mechanizmie nie do defibrylacji przy braku świadków zdarzenia, przy braku ROSC, gdy występują poważne przewlekłe choroby towarzyszące, pacjent był w złym stanie ogólnym przed NZK
 • prowadzenie RKO nie jest zgodne z wolą i preferencjami pacjenta, bądź nie jest dla niego korzystne

Źródła

Rafał Ferenc

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
 • W asystolii, PEA - natychmiast
 • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
 • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
 • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

 1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
 2. Wczesne RKO
 3. Wczesna defibrylacja
 4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.