Zakończenie resuscytacji

Kiedy zakończyć resuscytację?

Rozważ zakończenie terapii, jeżeli utrzymuje się asystolia, pacjent ma poważne przewlekłe choroby towarzyszące, był w złym stanie ogólnym przed NZK lub prowadzenie RKO nie jest zgodne z jego wolą.

Dowiedz się więcej

Rozważ zakończenie leczenia, jeżeli:

 • asystolia utrzymuje się 20 minut i brak odwracalnych przyczyn NZK. Należy najpierw upewnić się, że defibrylator jest prawidłowo podłączony, ustawienie wzmocnienia sygnału i odczytanie zapisu z innego odprowadzenia), braku odwracalnej przyczyny NZK i prawidłowym prowadzeniu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) przez 20 minut.
 • NZK w mechanizmie nie do defibrylacji przy braku świadków zdarzenia, przy braku ROSC, gdy występują poważne przewlekłe choroby towarzyszące, pacjent był w złym stanie ogólnym przed NZK
 • prowadzenie RKO nie jest zgodne z wolą i preferencjami pacjenta, bądź nie jest dla niego korzystne

Źródła

Rafał Ferenc

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

 • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
 • Czynna skaza krwotoczna
 • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
 • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • 100 mg przez 2 h lub
 • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
 • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.