Wstrząs septyczny wstępne postępowanie

Wstrząs septyczny - wstępne postępowanie

 1. Rozpoznanie i kontrola źródła zakażenia (antybiotyk(i))
 2. Resuscytacja z użyciem płynów
 3. Podaż leków wazoaktywnych (głównie noradrenalina).

Dowiedz się więcej

 1. U osób dorosłych z możliwym wstrząsem septycznym lub wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia sepsy zalecane jest natychmiastowe podanie środków przeciwdrobnoustrojowych, najlepiej w ciągu 1 godziny od rozpoznania (każda godzina opóźnienia zwiększa śmiertelność).
 2. W przypadku pacjentów z hipoperfuzją wywołaną sepsą lub wstrząsem septycznym sugeruje się podanie co najmniej 30 ml/kg krystaloidów dożylnie w ciągu pierwszych 3 godzin resuscytacji. Zalecena jest podawanie zrównoważonych krystaloidów zamiast soli fizjologicznej. Zdecydowanie nie zaleca się roztworów hydroksyetylowanej skrobi (HES). Sugeruje się nie stosować roztworów żelatyny i dekstranów.
 3. U dorosłych we wstrząsie septycznym zaleca się stosowanie noradrenaliny jako wazopresora pierwszego rzutu.

Źródła

Mariusz Kurman

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

 • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
 • Czynna skaza krwotoczna
 • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
 • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • 100 mg przez 2 h lub
 • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
 • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.