Wstrząs septyczny - definicja

Co to jest wstrząs septyczny?

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Dowiedz się więcej

Sepsa to zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana zaburzoną reakcją organizmu na infekcję.

Wstrząs septyczny jest obecnie definiowany jako podzbiór sepsy, w którym dochodzi do głębokiego zaburzenia perfuzji tkanek i niedotlenienia narządów.

Kliniczne kryteria diagnostyczne wstrząsu septycznego obejmują:

 1. Obecność sepsy
 2. Konieczność stosowania terapii wazopresorowej do utrzymania MAP ≥65 mm Hg
 3. Utrzymywanie się stężenia mleczanu >2 mmol/l (18 mg/dl) pomimo odpowiedniej resuscytacji płynnej

Źródła

Mariusz Kurman

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
 • W asystolii, PEA - natychmiast
 • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
 • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
 • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

 1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
 2. Wczesne RKO
 3. Wczesna defibrylacja
 4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Wstrząs septyczny - wstępne postępowanie

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 1. Rozpoznanie i kontrola źródła zakażenia (antybiotyk(i))
 2. Resuscytacja z użyciem płynów
 3. Podaż leków wazoaktywnych (głównie noradrenalina).
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.