Rytmy do defibrylacji

Jakie rytmy serca są wskazaniem do defibrylacji?

Defibrylację wykonuje się u pacjentów, u których doszło do zatrzymania krążenia w wyniku migotania komór oraz częstoskurczu komorowego bez tętna.

Dowiedz się więcej

Jeżeli AED to zaleci lub na monitorze EKG defibrylatora manualnego stwierdza się VF (migotanie komór) lub pVT (częstoskurcz komorowy bez tętna)– należy wykonać defibrylację. Wytyczne zalecają użycie dużych samoprzylepnych elektrod do wykonania defibrylacji oraz skrócenie do niezbędnego minimum przerw przed defibrylacją i po defibrylacji. Warto zaznaczyć, że w większości szpitali, ze względów ekonomicznych używa się wyładowania wykonuje się z łyżek (są one wielokrotnego użytku, w przeciwieństwie do elektrod).

Jeżeli podczas oceny rytmu serca stwierdzono, że nie ma wskazań do defibrylacji, należy natychmiast rozpocząć RKO. Rytmy nie do defibrylacji to asystolia i czynność elektryczna bez tętna (PEA). Ocenę rytmu należy wykonywać po każdych 2 minutach prowadzenia RKO. W trakcie kolejnych ocen rytmu badanie tętna należy wykonać tylko wtedy, jeśli na monitorze występuje rytm zorganizowany, potencjalnie mogący zapewnić prawidłową pracę serca.

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

  • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
  • Czynna skaza krwotoczna
  • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
  • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
  • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • 100 mg przez 2 h lub
  • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
  • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.