Przedawkowanie kokainy

Jakie są objawy przedawkowania kokainy?

 • tachykardia i arytmia,
 • hipertensja,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • rozszerzenie źrenic,
 • nudności i wymioty,
 • dreszcze i drgawki,
 • majaczenie,
 • ból w klatce piersiowej.

Dowiedz się więcej

Zatrucie kokainą może prowadzić do ostrej niewydolności serca, niedokrwienia i zawału serca, niedokrwienia OUN lub krwotoku wewnątrzczaszkowego, niedokrwienia i zawału jelit, zawału płuca, śledziony i nerek, śpiączki, wystąpienia ostrych zespołów sympatykomimetycznego i serotoninowego, rabdomiolizy, ostrego uszkodzenia nerek, skurczu oskrzeli, obrzęku płuc, a nawet odmy opłucnowej; zdarza się rozwarstwienie i pęknięcie aorty. Powikłania wynikają przede wszystkim ze skurczu naczyń i nagłego wzrostu ciśnienia.

Objawy przewlekłego zatrucia to kardiomiopatia rozstrzeniowa (w wyniku przyspieszonej progresji miażdżycy tętnic wieńcowych i przerostu lewej komory), uszkodzenie błony śluzowej z perforacją przegrody nosa przy zażywaniu donosowym, krwotoczne zapalenie pęcherzyków płucnych przy zażywaniu wziewnym, objawiające się kaszlem i dusznością, z towarzyszącym bólem w klatce piersiowej, krwiopluciem, gorączką, skurczem oskrzeli i eozynofilią.

Leczenie jest głównie objawowe - sedacyjne (benzodiazepiny), hipotensyjne (np. fentolamina, nitroprusydek sodu), wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych, leczenie rabdomiolizy i innych powikłań.
W leczeniu uszkodzenia śluzówki nosa można zastosować płukanie roztworem 0.9% NaCl.

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
 • W asystolii, PEA - natychmiast
 • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
 • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
 • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

 1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
 2. Wczesne RKO
 3. Wczesna defibrylacja
 4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.