Protokół FAST

Czym jest protokół FAST?

Protokół FAST to badanie USG, które pozwala wykryć obecność wolnego płynu w jamie brzusznej i miednicy małej oraz w worku osierdziowym.
Na podstawie wyniku kwalifikuje się chorych do pilnej interwencji chirurgicznej, wykonania tomografii komputerowe lub planowej diagnostyki

Dowiedz się więcej

Protokół FAST to badanie USG, które należy w pierwszej kolejności wykonać u pacjentów po urazach brzucha i klatki piersiowej. Pozwala ono wykryć obecność wolnego płynu w jamie brzusznej i miednicy małej oraz w worku osierdziowym (tzw. "dodatni FAST" lub "FAST+"). W przypadku wykrycia wolnego płynu u pacjentów urazowych zakładamy, że pojawił się z powodu przerwania naczynia i/lub uszkodzenia narządów trzewnych i świadczy o krwotoku wewnętrznym (a nie np. wodobrzuszu, infekcji).

Dodatni FAST u pacjenta niestabilnego hemodynamicznie jest wskazaniem do pilnej interwencji chirurgicznej (laparotomii zwiadowczej), a u pacjenta ze stabilnymi parametrami - do wykonania tomografii komputerowej (Trauma Scan).

Ujemny FAST u pacjenta niestabilnego hemodynamicznie skłania do poszukiwania alternatywnych przyczyn odchyleń (np. odmy, krwiaka wewnątrzczaszkowego, krwotoku z przewodu pokarmowego), a u pacjenta stabilnego pozwala na spokojniejszą, planową diagnostykę.

Jak wykonać FAST?

Poszukując wolnego płynu wykonuje się 4 przyłożenia głowicy:

1. Pod wyrostkiem mieczykowatym.

2. Po stronie prawej / okolica wątroby i prawej nerki.

3. Po stronie lewej - okolica śledziony i lewej nerki.

4. W okolicy nadłonowej.

O czym mówią nam konkretne przyłożenia?

1. Głowica ustawiona poprzecznie do osi długiej ciała pacjenta pod wyrostkiem mieczykowatym - uwidacznia możliwy płyn w worku osierdziowym i serce (pozwala na wykrycie tamponady serca).
2. Głowica ustawiona podłużnie w prawym górnym kwadrancie / okolicy wątroby i prawej nerki - pokazuje zachyłek wątrobowo-nerkowy (zachyłek Morrisona) oraz kąt żebrowo-przeponowy prawy, a także ewentualny płyn w prawej jamie opłucnowej.
3. Głowica ustawiona podłużnie w kwadrancie górnym lewym, w linii pachowej tylnej - okolica śledziony i lewej nerki - pokazuje zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz kąt żebrowo-przeponowy lewy.
4. Głowica ustawiona poprzecznie w okolicy nadłonowej - uwidacznia pęcherz moczowy oraz zachyłek pęcherzowo-odbytniczy (u kobiet zachyłek maciczno-odbytniczy, tzw. jama Douglasa).

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
  • W asystolii, PEA - natychmiast
  • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
  • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
  • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

  1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
  2. Wczesne RKO
  3. Wczesna defibrylacja
  4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.