Procedury i leki podawane w stabilnych tachyarytmiach

Jakie leczyć stabilne tachyarytmie?

Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS: stymulacja nerwu błędnego, adenozyna, werapamil/beta-bloker, kardiowersja

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS: amiodaron/prokainamid, kardiowersja

Niemiarowy częstoskurcz: esmolol/metoprolol, werapamil lub diltiazem, amiodaron/digoksyna

Dowiedz się więcej

Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS:

1) stymulacja nerwu błędnego, jeśli nieskuteczne, to:

2) adenozyna, gdy nieskuteczna:

3) werapamil/beta-bloker, gdy nieskuteczne:

4) kardiowersja

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS:

1) amiodaron/prokainamid, gdy nieskuteczne:

2) kardiowersja

Niemiarowy częstoskurcz - w większości przypadków podejrzenie migotania przedsionków

esmolol/metoprolol - bardziej skuteczne w zwalnianiu akcji serca aniżeli przerywaniu tachykardii LUB

werapamil lub diltiazem - należy unikać u pacjentów z objawami niestabilności hemodynamicznej, ze zmniejszoną LVEF (<40%) LUB

amiodaron/digoksyna - jeśli objawy niewydolności serca

Niemiarowy częstoskurcz -Torsade de Pointes (TdP):

magnez - może przerywać epizody TdP bez konieczności skracania odcinka QT, nawet jeśli jego stężenie w surowicy krwi jest prawidłowe

W jaki sposób stosujemy te procedury i leki?

Stymulacja nerwu błędnego - dmuchanie w 10 ml strzykawkę z siłą dostateczną, aby przesunąć tłok strzykawki, najlepiej w pozycji leżącej z uniesionymi kończynami dolnymi, zanurzenie twarzy w zimnej wodzie, masaż zatoki szyjnej, wywoływanie odruchu wymiotnego

Adenozyna - bolusy (popychane solą fizjologiczną, tzw. technika dwóch strzykawek) 6 :12: 18 mg iv.

Amiodaron - 300 mg iv w ciągu 10-60 minut w zależności od okoliczności – następnie wlew 900 mg w ciągu 24h

Werapamil - 0,075-0,15 mg/kg iv (dawka przeciętna 5-10mg) w ciągu 2 minut

Diltiazem - 0,25 mg/kg iv (dawka przeciętna 20 mg) w ciągu 2 minut

Esmolol - 0,5 mg/kg iv w bolusie lub 0,05-0,3 mg/kg/min we wlewie

Metoprolol - 2,5-15 mg podawany w 2,5-mg bolusach iv

Prokainamid - 10-15 mg/kg iv w ciągu 20 minut

Magnez - 2 g w ciągu 10 minut. Dawkę można powtórzyć raz, gdy zajdzie konieczność.

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
  • W asystolii, PEA - natychmiast
  • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
  • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
  • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

  1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
  2. Wczesne RKO
  3. Wczesna defibrylacja
  4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.