Objawy przedawkowania benzodiazepin

Jakie są objawy przedawkowania benzodiazepin?

- spowolnienie, 

- niewyraźna mowa, 

- niepewny chód i zaburzenia równowagi, 

- ataksja (niezborność ruchów), dyskinezy (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy),

- diplopia (podwójne widzenie), 

- senność, 

- śpiączka, 

- osłabienie odruchów, 

- wąskie źrenice, 

- tachykardia.

Dowiedz się więcej

Badania, które należy wykonać w przypadku podejrzenia zatrucia to test jakościowy na obecność benzodiazepin w moczu, stężenia elektrolitów w surowicy, gazometria krwi tętniczej.

Dzięki dużej różnicy między dawką terapeutyczną a dawką toksyczną – kilkunastokrotne przekroczenie dawki leczniczej zwykle powoduje niezbyt ciężkie zatrucie.

Dawka śmiertelna nie jest dokładnie znana – uważa się, że śmierć może spowodować zażycie od 50 do 500 mg leku na kilogram masy ciała (dla człowieka o masie 70 kg dawka śmiertelna wynosiłaby 3,5–35 g).

Alkohol i barbiturany w mechanizmie synergizmu (agonizm do receptorów GABA) bardzo nasilają działanie depresyjne benzodiazepin na OUN, które w takim przypadku może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Jest istotne klinicznie - "czyste" zatrucia BDZ raczej nie są śmiertelne (mało realne jest przyjęcie dawki 2 g, czyli 400 tabletek diazepamu).
Z kolei zatrucia mieszane, BDZ z alkoholem i/lub barbituranami czasami kończą się zgonem

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
  • W asystolii, PEA - natychmiast
  • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
  • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
  • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

  1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
  2. Wczesne RKO
  3. Wczesna defibrylacja
  4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.