Leczenie hipokaliemii

Jak leczyć hipokaliemię?

Hipokaliemia to zmniejszenie stężenia potasu w surowicy <3,5 mmol/l. Jak ją leczyć?

- Uzupełnij niedobór potasu

- Poszukuj potencjalnych czynników pogłębiających hipokaliemię (np. wymioty, biegunki, diuretyki pętlowe, zespół Conna, nerkowe kwasice cewkowe)

- Monitoruj stężenie jonów potasu w surowicy

- Zapobiegaj nawrotom

Dowiedz się więcej

Potas podajemy zwykle pod postacią roztworu KCl. U chorych z kwasicą metaboliczną, potas można podać pod postacią wodorowęglanów lub cytrynianów.

Tempo i droga podawania jonów potasu będzie zależeć od stanu pacjenta:

1) K≥2,5 mmol/l, bez objawówp.o. 20–30 mmol K 2–4 × dz. (maks. 40 mmol na dawkę)

2) K <2,5 mmol/l lub objawy → rozpocznij od wlewu i.v. maks. 20 mmol K/h (roztwory o stężeniu ≥40 mmol K/l podawaj do żył centralnych)

Orientacyjna wielkość niedoboru potasu przy zmniejszeniu kaliemii o 1 mmol/l wynosi 200 mmol.

Jeśli chory może przyjmować leki p.o.zastosuj bloker receptora aldosteronowego (spironolakton, eplerenon).

Oporność na leczenie może być wynikiem współistniejącej hipomagnezemii.

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
  • W asystolii, PEA - natychmiast
  • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
  • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
  • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

  1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
  2. Wczesne RKO
  3. Wczesna defibrylacja
  4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.