Jak wykonywać stymulację przezklatkową?

Jak wykonywać stymulację przezklatkową?

Należy przeprowadzić analgosedację pacjenta, ustawić częstość stymulacji i zwiększać natężenie. Po przechwyceniu elektrycznym trzeba ocenić obecność pulsu zgodnego z EKG i podwyższyć natężenie powyżej progu

Dowiedz się więcej

 • Do stymulacji przezskórnej wskazane jest wykonanie sedacji lub analgosedacji! (np. 5 mg midazolamu i 100 µg fentanylu, 40 mg ketaminy)
 • Najpierw ustawiamy częstość stymulacji na 60-100/min.

Istnieją dwa sposoby dostosowania natężenia:

Sposób I - stosowany częściej u pacjentów stabilnych hemodynamicznie.

 • Rozpoczynamy od minimalnego natężenia i stopniowo zwiększamy, aż do uzyskania wartości progowej (minimalnego natężenia, przy którym serce reaguje na stymulację), po czym dodajemy 10%/10 mA.
 • Przykładowo: ustawiamy częstość 80/min, rozpoczynamy od stymulacji 40 mA. Przy natężeniu 50 mA uzyskujemy przechwycenie rytmu (widać na monitorze artefakty stymulacji, tętno na tętnicach centralnych odpowiada narzuconemu przez kardiomonitor). Następnie zwiększamy natężenie o 10% -> 50+ 10%*50 = 55 [mA]

Źródła

Rafał Ferenc

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

 • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
 • Czynna skaza krwotoczna
 • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
 • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • 100 mg przez 2 h lub
 • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
 • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.