Jak przeprowadzać kardiowersję elektryczną?

Jak przeprowadzać kardiowersję elektryczną?

W sposób zsynchronizowany z załamiem R (jednoczesna depolaryzacja karidomiocytów). Brak synchronizacji może spowodować wyładowanie impulsu z fazie ranliwej i przejście rytmu w migotanie komór.

Dowiedz się więcej

Kardiowersja (wyładowanie skoordynowane z załamkiem R), wykonuje się do 3 prób.

Częstoskurcz komorowy z tętnem zazwyczaj dobrze reaguje na energię o wartości 120-150 J dla pierwszej próby kardiowersji, częstoskurcz nadkomorowy - 70-120 J, migotanie przedsionków - energia maksymalna (zwykle 360 J). W następnych wyładowaniach należy rozważyć zwiększenie energii). U pacjentów przytomnych zabieg wykonuje się w sedacji/analgosedacji.

Źródła

Rafał Ferenc

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

  • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
  • Czynna skaza krwotoczna
  • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
  • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
  • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • 100 mg przez 2 h lub
  • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
  • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.