Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

 • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
 • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Dowiedz się więcej

Leczenie przeciwkrzepliwe:

W warunkach szpitalnych obejmuje podaż heparyny niefrakcjonowanej (HNF) 80 IU/kg w bolusie.

Można stosować również

 • heparynę drobnocząsteczkową (np. enoksaparyna 1 mg/kg s.c. x 2/dobę)
 • dabigatran 150 mg 2 ×/d
 • rywaroksaban - 15 mg 2 ×/d przez 3 tyg., następnie 20 mg 1 ×/d
 • apiksaban 10 mg 2 ×/d przez 7 dni, następnie 5 mg 2 ×/d

Leczenie trombolityczne

Należy włączyć je u pacjentów wysokiego ryzyka. Najczęściej stosuje się alteplazę (rt-PA)

 • 100 mg przez 2 h lub
 • sposób przyspieszony: 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).

Leczenie zabiegowe

Jeżeli:

 • istnieją przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego lub było ono nieskuteczne
 • w przypadku ruchomej skrzepliny w prawej komorze lub prawym przedsionku

należy wykonać embolektomię płucną klasycznie lub (preferencyjnie) wewnątrznaczyniowo - embolektomię przezskórną

Źródła

Rafał Ferenc

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

 • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
 • Czynna skaza krwotoczna
 • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
 • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • 100 mg przez 2 h lub
 • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Objawy zatorowości płucnej w ECHO

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • poszerzenie prawej komory,
 • paradoksalny ruch przegrody międzykomorowej (w stronę lewej komory),
 • paradoksalny ruch koniuszka prawej komory (objaw McConnella),
 • objaw 60/60 (przepływ w tętnicy płucnej),
 • materiał zatorowy.
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.