Jak diagnozować zawał STEMI?

Jak diagnozować zawał STEMI?

Na podstawie:

1) uniesienia odcinków ST

-w odprowadzeniach V2–V3 o ≥0,25 mV u mężczyzn <40. rż., o ≥0,2 mV u mężczyzn ≥40. rż., o ≥0,15 mV u kobiet

-w pozostałych odprowadzeniach o ≥0,1 mV

2) nowopowstałego bloku odnogi pęczka Hisa LBBB/RBBB

Dowiedz się więcej

Problematyczne jest postępowanie u pacjentów z rozpoznanym prawym lub lewym blokiem odnogi pęczka Hisa i objawami ostrych zespołów wieńcowych. Pewnym ułatwieniem jest stosowanie kryteriów Sgarbossy:

Zawał serca w przypadku LBBB należy podejrzewać, jeśli występuje:

1) obniżenie odcinka ST o ≥1 mm w odprowadzeniach V2, V3 lub V4

2) uniesienie odcinka ST o ≥1 mm w odprowadzeniach z dodatnim wychyleniem zespołu QRS

3) uniesienie odcinka ST o ≥5 mm w odprowadzeniach z ujemnym wychyleniem zespołu QRS.

Źródła

Rafał Ferenc

Lekarz
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

  • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
  • Czynna skaza krwotoczna
  • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
  • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
  • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • 100 mg przez 2 h lub
  • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
  • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.