Działanie benzodiazepin

Jak działają benzodiazepiny?

Benzodiazepiny stymulują receptor GABA-ergiczny, co zmniejsza pobudliwość neuronów w OUN.
Objawia się to działaniem przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, amnestycznym, miorelaksacyjnym oraz przeciwdrgawkowym

Dowiedz się więcej

Benzodiazepiny to leki wykazujące działanie depresyjne na OUN. Zwiększają one stymulację receptora GABA-ergicznego, co powoduje napływ jonów Cl- do komórki nerwowej, jej hiperpolaryzację i zmniejszenie pobudliwości. Objawia się to działaniem przeciwlękowym, nasennym oraz przeciwdrgawkowym, choć poszczególne leki z tej grupy różnią się profilem i siłą działania, a także czasem półtrwania.

Benzodiazepiny ze względu na profil działania, dzielimy na: 

 • o silniej zaznaczonym charakterze nasennym i uspokajającym (flunitrazepam, nitrazepam, estazolam), 
 • o silniejszym działaniu przeciwlękowym (medazepam, prazepam, alprazolam),
 • o silniejszym działaniu przeciwdrgawkowym (diazepam, klonazepam).

Ze względu na czas półtrwania wyróżnia się BZD o czasie działania: 

 • długim (> 24 h) - np. diazepam, klorazepan, klonazepam,
 • średnim - np. estazolam, bromazepam,
 • krótkim (< 5 h) - np. alprazolam, oksazepam, midazolam.

Benzodiazepiny wskazane są w leczeniu nasilonego lęku, bezsenności, łagodzeniu objawów odstawiennych w alkoholizmie, w premedykacji do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, sedacji pooperacyjnej, a także w stanach zwiększonego napięcia mięśniowego. Są lekami pierwszego wyboru w przerywaniu stanu padaczkowego, a także stosowane są pomocniczo w leczeniu przewlekłym niektórych typów padaczki.

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
 • W asystolii, PEA - natychmiast
 • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
 • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
 • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

 1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
 2. Wczesne RKO
 3. Wczesna defibrylacja
 4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.