Ciśnienie w rozwarstwieniu aorty

Dlaczego ciśnienie tętnicze należy obniżać jak najszybciej, gdy powikłaniem przełomu nadciśnieniowego jest rozwarstwienie aorty?

Aby zmniejszyć napór krwi na ścianę aorty i zapobiec progresji rozwarstwienia.

Dowiedz się więcej

Ciśnienie tętnicze należy obniżać jak najszybciej, aby zmniejszyć napór krwi na ścianę aorty i zapobiec progresji rozwarstwienia.

Docelowe ciśnienie skurczowe to 100-120 mmHg, należy dążyć także do obniżenia tętna poniżej 60/min.
Lekiem w wyboru jest esmolol. W przypadku rozwarstwienia typu A konieczna jest niezwłoczna interwencja chirurgiczna.

Źródła

Joanna Pietrzak

Lekarka
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Jakie są przeciwwskazania do podania alteplazy?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Przeciwwskazania bezwględne

  • Incydent naczyniowo-mózgowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
  • Czynna skaza krwotoczna
  • Niedawne krwawienie z przewodu pokarmowego (< 10 dni)
  • Operacja neurochirurgiczna (wewnątrzczaszkowa, rdzeniowa) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
  • Uraz czaszkowo-mózgowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak podawać alteplazę?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • 100 mg przez 2 h lub
  • 0,6 mg/kg przez 15 min (maks. dawka 50 mg).
Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Jak leczyć zatorowość płucną, w zależności od stopnia ryzyka?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
  • Zatorowość płucna niskiego/pośredniego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe:
  • Zatorowość płucna wysokiego ryzyka - leczenie przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne lub zabiegowe

Rafał Ferenc
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.