Bezpieczna i skuteczna defibrylacja

Jak wykonać defibrylację bezpiecznie i skutecznie?

 • Pamiętaj o zdjęciu pacjentowi maski tlenowej lub wąsów tlenowych i odsunięciu ich co najmniej 1m od pacjenta.
 • Zadbaj o poprawne ułożenie elektrod
 • Manualne uciśnięcia należy przerwij na czas defibrylacji (istnieje ryzyko dla ratownika nawet, jeśli ma założone rękawiczki).
 • Zachowaj jak najkrótsze przerwy w masażu serca.

Dowiedz się więcej

 • Pamiętaj o zdjęciu pacjentowi maski tlenowej lub wąsów tlenowych i odsunięciu ich co najmniej 1m od pacjenta.
 • Zadbaj o poprawne ułożenie elektrod:
  -prawa elektroda – po prawej stronie mostka, poniżej obojczyka
  -lewa elektroda – w V przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej.
 • Można wykonać defibrylację bez przerywania uciśnięć klatki piersiowej wykonywanych mechanicznie (przez urządzenie do kompresji klatki piersiowej), ale manualne uciśnięcia należy przerwać na czas defibrylacji (istnieje ryzyko dla ratownika nawet, jeśli ma założone rękawiczki).
 • Należy wykonywać pojedyncze defibrylacje przerywane 2 minutami uciśnięć klatki piersiowej i pamiętać o zachowaniu jak najkrótszych przerw w masażu serca.

Warto przypomnieć, że rytmy, podczas których wykonujemy defibrylację to migotanie komór  (VF) oraz częstoskurcz komorowy bez tętna (pVT).

Energia defibrylacji powinna wynosić pomiędzy 120-360 J - na pierwszą defibrylację zalecana jest energia minimum 150 J, a do kolejnych stałą lub zwiększoną wartością.

W nawracającym lub opornym migotaniu komór zalecane jest zwiększenie energii defibrylacji podczas kolejnych wyładowań.

W nawracającym migotaniu komór można też zastosować alternatywne ułożenie elektrod - przednio-tylne: ​​okolica przedsercowa i plecy, tuż poniżej lewej łopatki.

Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) może zmniejszać skuteczność defibrylacji poprzez zwiększenie impedancji transtorakalnej (upowietrznione płuca oddalają serce od ściany klatki piersiowej, zwiększając opór).
W związku z tym należy:
- minimalizować PEEP, zmniejszając jego nastawy na respiratorze
- zwiększając czas trwania wydechu (stosunek I:E), zwłaszcza u pacjentów z obturacją (astma, POCHP)
- w razie potrzeby stosować wyższe energie wyładowania

Źródła

Oliwia Czernecka

Studentka medycyny
Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
Więcej pigułek tego autora

Zobacz więcej pigułek

Adrenalina w NZK

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart
 • W VF, pVT - po 3-ciej nieskutecznej defibrylacji.
 • W asystolii, PEA - natychmiast
 • Dawkę powtarzaj co 3-5 minut (2 pętle resuscytacji)
 • Podawaj 1 mg adrenaliny w 10 ml 0,9% NaCl lub nierozpuszczoną.
 • Po każdej podaży leku przepłucz cewnik naczyniowy 20 ml 0,9% NaCl
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Czym jest łańcuch przeżycia?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Łańcuch przeżycia, czyli kluczowe czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szansę na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

 1. Szybka identyfikacja zagrożenia i wezwanie pomocy
 2. Wczesne RKO
 3. Wczesna defibrylacja
 4. Zaawansowana pomoc medyczna i opieka poresuscytacyjna
Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Co to jest wstrząs septyczny?

Kliknij, żeby skopiować!
Skopiowano!
heart

Wstrząs septyczny to ciężka sepsa z utrzymującą się hipotensją (niedociśnieniem) oporna na resuscytację płynową, wymagająca podania wazopresorów (leków obkurczających naczynia krwionośne).

Mariusz Kurman
Zobacz więcej

Sugerowane tagi

Pomóż nam rozwijać pigułki

Zapisz się na listę oczekujących!

Otrzymuj informacje o nowych funkcjach Medycznych Pigułek z pierwszej ręki.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.